6301000100 Calex Smart Smoke Alarm

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan

Viktigt!
Läs först hela manualen noggrant. Manualen innehåller viktig information om korrekt användning av denna rökdetektor. Snälla ge mig den här rökdetektorn bort, skicka gärna denna manual.

Rökdetektorn är avsedd för privat bruk.

Denna fotoelektriska rökdetektor fungerar tillsammans med Calex-appen för extra funktionalitet som push-notiser, till exempel när rök upptäcks.

 

Obs! Att ta emot push-meddelanden är en bra arbetsmetod Internetanslutning krävs.

 

Begränsad garanti
Denna rökdetektor är avsedd som ett larm för att hjälpa slutanvändaren i tid detektion som upptäcker rök. Slutanvändaren förblir dock ansvarig för detta att agera korrekt vid larm. Electro Cirkel Retail B.V. är det inte ansvarig eller ansvarig för skada och/eller personskada orsakad av brand, rök, värme och/eller skador orsakade därav.
Electro Cirkel Retail B.V. kan aldrig hållas ansvarig för förlust och/eller skada av alla slag, inklusive tillfälliga skador och/eller följdskador orsakade av signalen från rökdetektorn i händelse av rök eller brand inte ljud.

Upphovsrättsmeddelande: Denna manual är upphovsrättsskyddad från tillverkaren. Alla upphovsrätter reserverade. Förutom vad som är tillåtet enligt upphovsrätten, får ingen kopiera utan förhandstillstånd, anpassa eller översätta. Innehållet i denna manual är utan förhandsbesked kommer att ändras. Kontakta oss för den senaste informationen kontakta tillverkaren. Tillverkaren ansvarar inte för eventuella skador på grund av fel i denna handbok och är inte ansvarig för skador som orsakats av tillgängliggörande eller använda denna manual.

Som en förebyggande åtgärd, kontakta din lokala brandkår eller utsedd myndighet för vad du kan göra i händelse av en brand.

 

Paketets innehåll:
Rökdetektor
Monteringsfäste
Skruvar (3x)
Pluggar (3x)
Manual
 
Specifikationer:
Arbetsspänning: 3V (1x CR123A / CR17335 litiumbatteri)
Visuell larmsignal: röd LED-indikator
Ljudnivå: ≥85dB (vid 3 m i en rak linje)
Arbetstemperatur: 0℃~+55℃
Arbetsfuktighet: ≤95 % relativ luftfuktighet (ingen kondensering)
Mått: Φ86 x H34,5 mm
Montering: väggmontering eller takmontering
Batteritid: 5 år
 
Brandskyddsgrad: V-0
EN14604:2005/AC:2008
 
 
Innehållsförteckning
 
1 Installation av rökdetektorn
- Batteriinstallation och användning
- Notera installationsdatumet
- Lägg till rökdetektorn i Calex-appen
-Montering
 
2 Testa och använda rökdetektorn
-Testning
- Byt batteri
- Översikt över betydelsen av LED-indikatorlampor och larmljud
-Rengöring
- Hantering
-Reparationer
- Återställningsprocedur
- Begränsningar
 
3 platser
- Där du kan placera rökdetektorer
- Där du inte kan placera rökdetektorer
 
 

1 Installera rökdetektorn

Installation och användning av batteri
Vid normal användning håller batteriet 5 år. Använd aldrig någon annan snälla ange batterityp. Fel batterier eller felaktigt installerade batterier kan explodera. Om inget batteri är installerat fungerar inte rökdetektorn dras åt på monteringsfästet.
Lossa försiktigt monteringsfästet. Du gör detta genom att använda en hand för att aktivera rökdetektorn och tryck på monteringsfästet med fingrarna på din andra handen och vrid den moturs. Ta bort skyddsfliken.

6301000100_UM_Illustration_01.svg

Anteckna installationsdatum
Det finns ett klistermärke på insidan av fästet. Ange installation här datum. Brandvarnaren måste bytas ut efter 10 år.

 

 

Lägg till rökdetektorn i Calex-appen
Anteckna ditt nätverksnamn och lösenord innan du börjar. Obs: detta objekt Fungerar endast på ett 2,4 GHz WiFi-nätverk, inte på ett 5 GHz WiFi-nätverk. Rådfråga din routers manual för inställningar.

 

Ladda ner Calex Smart-appen från Google Play Store, Apple Store. Detta kan du göra genom att klicka på en av logotyperna nedan när du ser den sida via din telefon.

google_play_logo_white.svg   Apple App Store badge_White.svg

Öppna appen. Om du använder det för första gången, följ instruktionerna på skärmen för att skapa ditt konto.

 

Lägg till via Bluetooth
Har du Bluetooth på din telefon och är den påslagen? Då blir det ansluts automatiskt efter att ha tryckt snabbt på kontrollknappen tre gånger.

 

Lägg till manuellt
För att lägga till den här enheten manuellt, tryck på skärmen i det övre högra hörnet på "lägg till enhet" (+). Välj "Säkerhet" i den vänstra kolumnen och välj "Röksensor" från listan över enheter. Följ sedan instruktionerna på skärmen.

 

Tryck snabbt på kontrollknappen tre gånger. LED-indikatorlampan tänds grönt blinkande. Följ instruktionerna på skärmen.

 

Lägg till automatiskt
Tryck snabbt på kontrollknappen tre gånger. LED-indikatorlampan tänds grön blinkning och följ instruktionerna på skärmen.

 

Testa rökdetektorn innan du fortsätter med installationen

 

 

Montering
Rådfråga kapitel 3 Platser för var man ska placera rökdetektorer och var man inte ska placera dem.
Kontrollera om de medföljande skruvarna och pluggarna är lämpliga för underlaget var du vill placera rökdetektorn.

1. Använd monteringsfästet för att montera platsen för borrhålen.

2. Borra hålen och tryck fast pluggarna.

3. Fäst monteringsfästet med skruvarna

4. Placera rökdetektorn mot monteringsfästet och vrid den medurs medan du trycker försiktigt. Du kommer att höra ett klick när rökdetektorn är på hans plats faller och känner ett visst motstånd. Vrid rökdetektorn lite fler fortsätter tills detta inte kan gå längre.

 

Testa rökdetektorn igen

 

 

 

2 Testa och använda rökdetektorn

Rökdetektorn arbetar med infrarött ljus. Detta ljus upptäcker dessutom röka, till exempel, även högre koncentrationer av vattenånga (pga. till exempel duscha och laga mat) och damm (till exempel på grund av dammfri aktiviteter). inträffar).

 

Tester
Observera: om larmet går medan du inte utför en testprocedur, då upptäcker rökdetektorn för hög koncentration av rök, vatten ånga eller damm i luften. Vidta åtgärder omedelbart.

Testa alltid rökdetektorn efter installation och byte av batteri och minst en gång i veckan. Om testet inte fungerar korrekt, återställ larmet. Detta gör du genom att trycka på knappen 3 gånger i snabb följd.

Om testningen fortsätter att misslyckas, byt ut rökdetektorn omedelbart.

Se till att du har rökdetektorn inom synhåll när du testar den.

När du testar rökdetektorn, håll armlängds avstånd. Alarmet är mycket högt.

Använd kontrollratten för att testa. Testfunktionen utför en fullständig diagnos. Använd inte någon annan metod för att testa rökdetektorn. Detta kan påverka korrekt funktion av rökdetektorn. Använd aldrig en öppen låga för att testa rökdetektorn.

Har du varit borta länge, till exempel på grund av semester? utför sedan testet för varje rökdetektor.

 

Manuell testning
Detta gör du genom att trycka på eller hålla ned knappen i mer än 1 sekund. Medan Om du håller knappen intryckt blinkar den röda LED-indikatorn snabbt. Samtidigt går larmet med tre korta gälla toner. Om du klicka på knappen för att släppa den stoppar larmet.

 

Byt batteri
När du byter batteri, följ lokala bestämmelser. Använda batterier bör inte slängas med hushållsavfallet. Kassera Batterier försvinner bara när de är helt urladdade. Klistra in polerna på delvis urladdade batterier för att förhindra kortslutning. Kasta aldrig batterier i öppen eld.

Byt ut batteriet omedelbart när rökdetektorn indikerar att batteriet är lågt är nästan tomt (upp till 5 års batteritid).
Den röda LED-indikatorn blinkar var 53:e sekund när som helst larmet låter kort.

När batteriet tas ur fungerar inte rökdetektorn.

Om du använder Calex-appen får du även en push-notis via app måste batteriet bytas ut.

Byt endast ut batteriet mot en identisk typ (CR123A / CR17335).

För att byta batteri, skruva av rökdetektorn från monteringsfästet.

Efter att ha bytt batteri kommer larmet ljuda en kort stund medan den röda indikatorn lampan blinkar en gång.

 

Testa rökdetektorn efter att du har bytt batteri

 

 

Översikt över betydelsen av LED-indikatorlampor och larmljud
Rökdetektorn använder en LED-indikatorlampa i kombination med ett larm för att ange status. Se tabellen nedan för de olika signalerna: 
 
 
SITUATION LED LJUD
Normal drift
Röd lysdiod blinkar en gång var 53:e sekund
 
Ingen
Test Röd lysdiod blinkar snabbt  Korta snabba pip
Larm Röd lysdiod blinkar snabbt Korta snabba pip
Lågt batteri Röd lysdiod blinkar var 53:e sekund Pip var 53:e sekund
Fel Röd lysdiod blinkar två gånger var 53:e sekund Ingen
Tillfälligt tystnad för larmtillstånd
Röd lysdiod blinkar en gång var 10:e sekund (Längd: ca 10 minuter)
Ingen
Tillfällig tystnad för varning för lågt batteri
Röd lysdiod blinkar en gång var 53:e sekund (Längd: ca klockan 12)
Ingen
Fjärrtystnad för larmtillstånd  Röd lysdiod blinkar en gång var 10:e sekund (Längd: ca 10 minuter) Ingen
 
 
Tysta funktion
Om du är säker på att det är ett falskt larm kan du tysta larmet genom att trycka på kontrollknappen. Rökdetektorn kommer att ljuda i 10 minuter förbli tyst. När det fortfarande finns för många partiklar i luften efter 10 minuter kommer larmet kommer att ljuda igen. Testa rökdetektorn efter ett falskt larm.
 
Upplever du ofta falsklarm? Rengör och/eller rengör rökdetektorn kontrollera att den valda platsen är korrekt och välj en annan om möjligt plats.
 
Rengöring
Ansamlande av smuts och fett kan påverka brandvarnarens funktion. Rengör rökdetektorer varje månad. Det är bäst att göra detta med en mjuk borste. Använd inte vatten, rengöringsmedel eller lösningsmedel. Dessa kan vara skadorna rök detektor. Om rökdetektorn är skadad, byt ut den. Testa rökdetektorn efter rengöring.
 
Hantering
Tappa inte enheten. Stötar kan skada den interna elektroniken och skada mekanik.
Utsätt inte enheten för överdriven värme eller kyla. Extrema temperaturer har en negativ inverkan på livslängden.
 
Reparationer
Du kan inte och får inte reparera eller modifiera den här produkten. 
 
Återställningsprocedur
Tryck på kontrollknappen tre gånger i snabb följd.
 
Begränsningar 
Men som alla varningsanordningar kan rökdetektorer bara fungera om de är det korrekt placerad, installerad och underhållen och om rök kan larmarna nå.
 • Rökdetektorer kanske inte väcker alla människor.
 • Rökdetektorer kan inte upptäcka en brand om röken inte sätter igång larm uppnådda.  
 • Det kan hända att rökdetektorer inte hinner ljuda innan själva branden orsakar skada, personskada eller dödsfall, eftersom rök från vissa kanske inte når enheten omedelbart. 
 • Rökdetektorer är inte vattentäta. Liksom alla elektroniska enheter röker det detektorer gjorda av komponenter som kan slitas ut när som helst eller falla ut. Du bör testa enheten varje vecka för att säkerställa fortsatt prestanda garantera skydd. 
 • Rökdetektorer har en begränsad livslängd. Enheten måste användas omedelbart bytas ut om den inte fungerar som den ska. Du ska alltid röka detektor bytt efter 10 år från inköpsdatum. Skriv ner inköpsdatum utrymmet på baksidan av enheten.
 
 
3 platser
 
Bekanta dig med lokalt tillämpliga lagar och förordningar
 
 
Där du kan placera rökdetektorer
 • Bestäm hur många larm du behöver och var de är bäst placerade att installera.
 • Se åtminstone till att rökdetektorer är installerade mellan sovrummen och platser med potentiella brandkällor som kök och vardagsrum Roman.
 • För att kunna höra larmet ordentligt, det maximala avståndet mellan en sovrumsdörr och rökdetektorn är inte mer än 3 meter.
 • Rökdetektorn kommer inte att varna hörselskadade boende. Det är Det rekommenderas att installera speciella rökdetektorer för hörseln nedsatt. 
 • Ge extra rökdetektorer i sovrum för brandrum kan orsakas genom till exempel kortslutning på grund av dålig ledning, trasiga apparater/lampor eller andra faror.
 • För bästa skydd bör du ha en rökdetektor i varje rumsplatser, utom i områden som anges i [avsnitt: områden där rök detektorer kan inte användas].
 • Det kan vara nödvändigt att installera mer än en rökdetektor i en korridoren, särskilt om korridoren är mer än 15 meter lång. I bostäder med en våning och två separata sovplatser har minst två rökdetektorer krävs, en utanför varje sovplats. I flervåningshus eller delade plan måste minst en rökdetektor installeras på bottenvåningen mellan trappan och rummen där brand kan uppstå.
 
Där du inte kan placera rökdetektorer
Du kan använda andra larmsystem i dessa rum. 
 
Installera INTE rökdetektorer:
 • I turbulenta luftflöden som nära fläktar, värmare, dörrar och fönster, etc. 
 • I områden med hög luftfuktighet, såsom badrum och duschrum. Hög luftfuktighet kan utlösa larmet.
 • I kök, pannrum, tvättstugor och garage. Förbränning partiklar från matlagning eller bilavgaser och damm och fukt kan göra det orsaka larm.
 • I insektsangripna områden. Små insekter kan påverka prestandan inflytande.
 • I mycket dammiga eller smutsiga områden. Smuts och damm kan ansamlas och negativt påverka prestanda.
 • Ett "A" ramtak i toppen. 'Död luft' i toppen kan förekomma att rök når larmet i tid. Håll 90 cm från den högsta punkt.
 • Mindre än 300 mm (12 tum) från väggen när den är monterad i taket.
 • Inom 300 mm (12 tum) från belysningsarmaturer eller rumshörn.
 • Inom 1500 mm (5 fot) från fluorescerande armaturer.
 • På platser där rutinprovning eller underhåll kan vara farligt.
 • På dåligt isolerade tak.
 • Nära föremål som takdekorationer som är rökvägen kan hindra larmet.

Additional Information

Artiklar i detta avsnitt

Var denna artikel till hjälp?
0 av 2 tyckte detta var till hjälp
Dela

Kommentarer

0 kommentarer

logga in för att lämna en kommentar.