6301000100 Calex Smart Smoke Alarm

Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Viktig!
Les først hele manualen nøye. Håndboken inneholder viktig informasjon om riktig bruk av denne røykvarsleren. Vennligst gi meg denne røykvarsleren bort, vennligst gi denne bruksanvisningen.

Røykvarsleren er beregnet for privat bruk.

Denne fotoelektriske røykvarsleren fungerer sammen med Calex-appen for ekstra funksjonalitet som push-varsler, for eksempel når røyk oppdages.

 

Merk: Å motta push-varsler er en god arbeidsmetode Internett-tilkobling kreves.

 

Begrenset garanti
Denne røykvarsleren er ment som en alarm for å hjelpe sluttbrukeren i tide deteksjon som oppdager røyk. Sluttbrukeren forblir imidlertid ansvarlig for dette å handle riktig ved alarm. Electro Cirkel Retail B.V. er det ikke ansvarlig eller ansvarlig for skade og/eller skade forårsaket av brann, røyk, varme og/eller skade forårsaket av dette.
Electro Cirkel Retail B.V. kan aldri holdes ansvarlig for tap og/eller skade av alle typer, inkludert tilfeldige skader og/eller følgeskader forårsaket av signalet fra røykvarsleren i tilfelle røyk eller brann ikke høres.

Merknad om opphavsrett: Denne håndboken er opphavsrettsbeskyttet fra produsenten. Alle opphavsrettigheter forbeholdt. Med unntak av det som er tillatt av opphavsrett, kan ingen kopiere uten forhåndstillatelse, tilpasse eller oversette. Innholdet i denne håndboken er uten forhåndsvarsel vil bli endret. Vennligst kontakt oss for den nyeste informasjonen kontakt produsenten. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket på grunn av feil i denne håndboken og er ikke ansvarlig for skader forårsaket av tilgjengeliggjøring eller bruke denne håndboken.

Som et forebyggende tiltak, kontakt ditt lokale brannvesen eller utpekte myndighet for hva du kan gjøre i tilfelle brann.

 

Pakkens innhold:
Røykvarsler
Monteringsbrakett
Skruer (3x)
Plugger (3x)
Manual
 
Spesifikasjoner:
Arbeidsspenning: 3V (1x CR123A / CR17335 litiumbatteri)
Visuelt alarmsignal: rød LED-indikator
Støynivå: ≥85dB (ved 3 m i en rett linje)
Arbeidstemperatur: 0℃~+55℃
Arbeidsfuktighet: ≤95 % RF (ingen kondens)
Dimensjoner: Φ86 x H34,5 mm
Montering: veggmontering eller takmontering
Batteritid: 5 år
 
Brannbeskyttelsesgrad: V-0
EN14604:2005/AC:2008
 
 
Innholdsfortegnelse
 
1 Installasjon av røykvarsleren
- Installasjon og bruk av batteri
- Legg merke til datoen for installasjonen
- Legg til røykvarsleren i Calex-appen
-Montering
 
2 Testing og bruk av røykvarsleren
-Testing
- Bytt batteri
- Oversikt over betydningen av LED-indikatorlys og alarmlyder
-Rengjøring
- Håndtering
-Reparasjoner
- Tilbakestill prosedyre
- Begrensninger
 
3 steder
- Hvor du kan plassere røykvarslere
- Hvor du ikke kan plassere røykvarslere
 
 

1 Installere røykvarsleren

Installasjon og bruk av batteri
Ved normal bruk varer batteriet i 5 år. Aldri bruk noen andre vær så snill angi batteritype. Feil batterier eller feil installerte batterier kan eksplodere. Hvis det ikke er installert batteri, vil ikke røykvarsleren fungere strammes til monteringsbraketten.
Løsne forsiktig monteringsbraketten. Dette gjør du ved å bruke én hånd for å aktivere røykvarsleren og trykk på monteringsbraketten med fingrene på din andre hånden og vri den mot klokken. Fjern beskyttelsestappen.

6301000100_UM_Illustration_01.svg

Registrer datoen for installasjonen
Det er et klistremerke på innsiden av braketten. Vennligst oppgi installasjon her Dato. Røykvarsleren må skiftes ut etter 10 år.

 

 

Legg til røykvarsleren i Calex-appen
Noter nettverksnavnet og passordet ditt før du begynner. Merk: dette element Fungerer kun på et 2,4 GHz WiFi-nettverk, ikke på et 5 GHz WiFi-nettverk. Rådføre ruterens bruksanvisning for innstillinger.

 

Last ned Calex Smart-appen fra Google Play Store, Apple Store. Dette kan du gjøre ved å klikke på en av logoene nedenfor når du ser den siden via telefonen.

google_play_logo_white.svg   Apple App Store badge_White.svg

Åpne appen. Hvis du bruker det for første gang, følg instruksjonene på skjermen for å opprette kontoen din.

 

Legg til via Bluetooth
Har du Bluetooth på telefonen og er den slått på? Så blir det automatisk koblet til etter å ha trykket på kontrollknappen tre ganger.

 

Legg til manuelt
For å legge til denne enheten manuelt, trykk øverst i høyre hjørne på "legg til enhet" (+). Velg "Sikkerhet" i venstre kolonne og velg "Røyksensor" fra listen over enheter. Følg deretter instruksjonene på skjermen.

 

Trykk raskt på kontrollknappen tre ganger. LED-indikatorlyset slår seg grønt blinkende. Følg instruksjonene på skjermen.

 

Legg til automatisk
Trykk raskt på kontrollknappen tre ganger. LED-indikatorlyset slår seg grønt blink og følg instruksjonene på skjermen.

 

Test røykvarsleren før du fortsetter med installasjonen

 

 

Montering
Rådføre kapittel 3 Steder for hvor du skal plassere røykvarslere og hvor du ikke skal plassere dem.
Sjekk om skruene og pluggene som følger med er egnet for overflaten hvor du ønsker å plassere røykvarsleren.

1. Bruk monteringsbraketten til å sette sammen plasseringen for borehullene.

2. Bor hullene og trykk pluggene på plass.

3. Fest monteringsbraketten med skruene

4. Plasser røykvarsleren mot monteringsbraketten og vri den med klokken mens du trykker forsiktig. Du vil høre et klikk når røykvarsleren er på plassen hans faller og føler litt motstand. Snu røykvarsleren litt flere fortsetter til dette ikke kan gå lenger.

 

Test røykvarsleren på nytt

 

 

 

2 Testing og bruk av røykvarsleren

Røykvarsleren fungerer ved hjelp av infrarødt lys. Dette lyset oppdager i tillegg å røyke, for eksempel, også høyere konsentrasjoner av vanndamp (pga. for eksempel dusjing og matlaging) og støv (for eksempel på grunn av støvfritt aktiviteter). inntreffer).

 

Testing
Vennligst merk: hvis alarmen går mens du ikke utfører en testprosedyre, da oppdager røykvarsleren for høy konsentrasjon av røyk, vann damp eller støv i luften. Ta handling umiddelbart.

Test alltid røykvarsleren etter installering og utskifting av batteriet og minst en gang i uken. Hvis testen ikke fungerer som den skal, tilbakestill alarmen. Dette gjør du ved å trykke på knappen 3 ganger i rask rekkefølge.

Hvis testingen fortsetter å mislykkes, bytt røykvarsleren umiddelbart.

Sørg for at du har røykvarsleren i sikte når du tester den.

Når du tester røykvarsleren, hold en armlengdes avstand. Alarmen er veldig høyt.

Bruk kontrollknappen for testing. Testfunksjonen utfører en fullstendig diagnose. Ikke bruk noen annen metode for å teste røykvarsleren. Dette kan påvirke riktig funksjon av røykvarsleren. Bruk aldri én åpen flamme til å teste røykvarsleren.

Har du vært borte lenge, for eksempel på grunn av ferier? deretter utføre testen for hver røykvarsler.

 

Manuell testing
Dette gjør du ved å trykke eller holde inne knappen i mer enn 1 sekund. Samtidig som Hvis du holder knappen inne, vil den røde LED-indikatorlampen blinke raskt. Samtidig går alarmen med tre korte skingrende toner. Hvis du klikk på knappen for å slippe den stopper alarmen.

 

Bytt batteri
Følg lokale forskrifter når du skifter batteri. Brukte batterier bør må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Kast Batterier forsvinner bare når de er helt utladet. Lim inn polene til delvis utladede batterier for å forhindre kortslutning. Kast aldri batterier i åpen ild.

Skift batteriet umiddelbart når røykvarsleren indikerer at batteriet er lavt er nesten tomt (opptil 5 års batterilevetid).
Den røde LED-indikatorlampen blinker hvert 53. sekund når som helst alarmen høres kort ut.

Når batteriet er fjernet, vil røykvarsleren ikke fungere.

Hvis du bruker Calex-appen, vil du også motta en push-varsling via app må batteriet skiftes.

Skift bare ut batteriet med en identisk type (CR123A / CR17335).

For å skifte batteri, skru av røykvarsleren fra monteringsbraketten.

Etter at du har byttet batteri, vil alarmen høres kort mens den røde indikatoren lyset blinker én gang.

 

Test røykvarsleren etter at du har skiftet batteri

 

 

Oversikt over betydningen av LED-indikatorlys og alarmlyder
Røykvarsleren bruker et LED-indikatorlys i kombinasjon med en alarm for å indikere status. Se tabellen nedenfor for de forskjellige signalene: 
 
 
SITUASJON LED LYD
Normal drift
Rød LED blinker en gang hvert 53. sekund
 
Ingen
Test Rød LED blinker raskt  Korte, raske pip
Alarm Rød LED blinker raskt Korte, raske pip
Lavt batteri Rød LED blinker hvert 53. sekund Pip hvert 53. sekund
Feil Rød LED blinker to ganger hvert 53. sekund Ingen
Midlertidig stillhet for alarmtilstand
Rød LED blinker en gang hvert 10. sekund (Varighet: ca 10 minutter)
Ingen
Midlertidig stillhet for advarsel om lavt batteri
Rød LED blinker en gang hvert 53. sekund (Varighet: ca klokka 12)
Ingen
Ekstern demping for alarmtilstand  Rød LED blinker en gang hvert 10. sekund (Varighet: ca. 10 minutter) Ingen
 
 
Stillende funksjon
Hvis du er sikker på at det er en falsk alarm, kan du dempe alarmen ved å trykke kontrollknappen. Røykvarsleren vil lyde i 10 minutter forbli stille. Når det fortsatt er for mange partikler i luften etter 10 minutter, alarmen vil lyde igjen. Test røykvarsleren etter en falsk alarm.
 
Opplever du ofte falske alarmer? Rengjør og/eller rengjør røykvarsleren sjekk at den valgte plasseringen er riktig og velg en annen hvis mulig plassering.
 
Rengjøring
Akkumulering av smuss og fett kan påvirke funksjonen til røykvarsleren. Rengjør røykvarslere månedlig. Det er best å gjøre dette med en myk børste. Ikke bruk vann, rengjøringsmidler eller løsemidler. Disse kan være skaderøyken detektor. Hvis røykvarsleren er skadet, skift den ut. Test røykvarsleren etter rengjøring.
 
Håndtering
Ikke slipp enheten. Støt kan skade den interne elektronikken og skade mekanikk.
Ikke utsett enheten for sterk varme eller kulde. Ekstreme temperaturer ha negativ innvirkning på levetiden.
 
Reparasjoner
Du kan ikke og kan ikke reparere eller modifisere dette produktet. 
 
Tilbakestill prosedyre
Trykk på kontrollknappen tre ganger raskt etter hverandre.
 
Begrensninger 
Men som enhver varslingsenhet kan røykvarslere bare fungere hvis de er det riktig plassert, installert og vedlikeholdt og hvis røyk kan alarmene nå.
 • Det kan hende at røykvarslere ikke vekker alle mennesker.
 • Røykvarslere kan ikke oppdage brann hvis røyken ikke slår av alarmer oppnådd.  
 • Det kan hende at røykvarslere ikke rekker å gi lyd før selve brannen forårsaker skade, personskade eller død, fordi røyk fra noen kanskje ikke når enheten umiddelbart. 
 • Røykvarslere er ikke vanntette. Som enhver elektronisk enhet, røyk detektorer laget av komponenter som kan slites ut når som helst eller falle ut. Du bør teste enheten ukentlig for å sikre fortsatt ytelse garantere beskyttelse. 
 • Røykvarslere har begrenset levetid. Enheten må brukes umiddelbart byttes hvis den ikke fungerer som den skal. Du bør alltid ta en røyk detektor byttes ut etter 10 år fra kjøpsdato. Skriv ned kjøpsdato plassen som er gitt på baksiden av enheten.
 
 
3 steder
 
Gjør deg kjent med lokalt gjeldende lover og forskrifter
 
 
Hvor du kan plassere røykvarslere
 • Bestem hvor mange alarmer du trenger og hvor de er best plassert å installere.
 • Sørg som et minimum for at røykvarslere er installert mellom soverommene og steder med potensielle brannkilder som kjøkken og oppholdsrom Roman.
 • For å kunne høre alarmen riktig, maksimal avstand mellom en soveromsdør og røykvarsleren er ikke mer enn 3 meter.
 • Røykvarsleren vil ikke varsle hørselshemmede beboere. Det er Det anbefales å installere spesielle røykvarslere for hørselen svekket. 
 • Sørg for ekstra røykvarslere i soverom for brannrom kan være forårsaket ved for eksempel kortslutning på grunn av dårlige ledninger, ødelagte apparater/lys eller andre farer.
 • For best beskyttelse bør du ha en røykvarsler i hver romplasser, unntatt i områder angitt i [seksjon: områder hvor røyk detektorer kan ikke brukes].
 • Det kan være nødvendig å installere mer enn én røykvarsler i en gang, spesielt hvis korridoren er mer enn 15 meter lang. I boliger med en etasje og to separate soveplasser har minst to røykvarslere kreves, en utenfor hvert soveområde. I fleretasjesboliger eller delt plan må minst én røykvarsler monteres i første etasje mellom trappene og rommene hvor brann kan oppstå.
 
Hvor du ikke kan plassere røykvarslere
Du kan bruke andre alarmsystemer i disse rommene. 
 
IKKE installer røykvarslere:
 • I turbulente luftstrømmer som nær vifter, varmeovner, dører og vinduer, osv. 
 • I områder med høy luftfuktighet, som bad og dusjrom. Høy luftfuktighet kan utløse alarmen.
 • I kjøkken, fyrrom, vaskerom og garasjer. Forbrenning partikler fra matlagings- eller bileksos og støv og fuktighet kan gjøre det forårsake alarm.
 • I insektinfiserte områder. Små insekter kan påvirke ytelsen innflytelse.
 • I svært støvete eller skitne områder. Smuss og støv kan samle seg og negativt påvirke ytelsen.
 • Et "A"-rammetak øverst. 'Død luft' på toppen kan forekomme at røyken når alarmen i tide. Hold 90 cm fra det høyeste punkt.
 • Mindre enn 300 mm (12 tommer) fra veggen når den er montert i taket.
 • Innenfor 300 mm (12 tommer) fra lysarmaturer eller romhjørner.
 • Innenfor 1500 mm (5 fot) fra fluorescerende armaturer.
 • På steder der rutinemessig testing eller vedlikehold kan være farlig.
 • På dårlig isolerte tak.
 • I nærheten av gjenstander som takdekorasjoner som er røykveien kan hindre alarmen.

Additional Information

Artikler i denne seksjonen

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
Del

Kommentarer

0 kommentarer

Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.