6301000100 Calex Smart Smoke Alarm

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Belangrijk!
Lees eerst de hele handleiding aandachtig door. De handleiding bevat belangrijke informatie over het correct gebruik van deze rookmelder. Geef je deze rookmelder weg, geef dan deze handleiding mee.

De rookmelder is bedoeld voor particulier gebruik.

Deze foto-elektrische rookmelder werkt samen met de Calex app voor extra functionaliteit zoals push-meldingen, bijvoorbeeld wanneer rook word gedetecteerd.

 

Opmerking: om push-meldingen te ontvangen is een goed werkende internetverbinding nodig.

 

Beperkte garantie
Deze rookmelder is bedoeld als alarm om de eindgebruiker te helpen bij het tijdig detecteren van rook. De eindgebruiker blijft echter zelf verantwoordelijk om juist te handelen in het geval van een alarm. Electro Cirkel Retail B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade en / of letsel welke veroorzaakt wordt door brand, rook, hitte en / of daardoor veroorzaakte schade.
Electro Cirkel Retail B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor verlies en / of schade van welke aard dan ook, daaronder begrepen incidentele en / of gevolgschade, ontstaan doordat het signaal van de rookmelder bij rook of brand niet klonk.

Copyrightvermelding: het copyright van deze handleiding is eigendom van de fabrikant. Alle auteursrechten zijn voorbehouden. Behalve zoals toegestaan door het auteursrecht, mag niemand zonder voorafgaande toestemming kopiëren, aanpassen of vertalen. De inhoud van deze handleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem voor de meest recente informatie contact op met de fabrikant. De fabrikant is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door fouten in deze handleiding en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het ter beschikking stellen of gebruiken van deze handleiding.

Neem preventief contact op met je lokale brandweer of aangewezen instantie voor wat je kunt doen in geval van brand.

 

Inhoud verpakking:
Rookmelder
Montagebeugel
Schroeven (3x)
Pluggen (3x)
Handleiding
 
Specificaties:
Werkspanning: 3V (1x CR123A / CR17335 lithiumbatterij)
Visueel alarmsignaal: rode LED-indicator
Geluidsniveau: ≥85dB (op 3 m in een rechte lijn)
Werktemperatuur: 0℃~+55℃
Werkvochtigheid: ≤95% RH (geen condensatie)
Afmetingen: Φ86 x H34,5 mm
Montage: wandmontage of plafondmontage
Levensduur batterij: 5 jaar
 
Fire protection grade: V-0
EN14604:2005/AC:2008
 
 
Inhoudsopgave
 
1 Installatie van de rookmelder
- Plaatsing en gebruik van de batterij
- Noteer de datum van installatie
- Voeg de rookmelder toe aan de Calex App
- Montage
 
2 Testen en gebruik van de rookmelder
- Testen
- Batterij vervangen
- Overzicht betekenis LED Indicatielampje(s) en alarmgeluiden
- Reinigen
- Hanteren
- Reparaties
- Reset procedure
- Beperkingen
 
3 Locaties
- Waar je rookmelders kunt plaatsen
- Waar je rookmelders niet kunt plaatsen
 
 

1 Installatie van de rookmelder

Plaatsing en gebruik van de batterij
Bij normaal gebruik gaat de batterij 5 jaar mee. Gebruik nooit een ander type batterij dan aangeven. Verkeerde batterijen of verkeerd geplaatste batterijen kunnen exploderen. Als er geen batterij geplaatst is, kan de rookmelder niet op de montagebeugel vastgedraaid worden.
Draai de montagebeugel voorzichtig los. Dit doe je door met een hand de rookmelder vast te houden en met de vingers van je andere hand op de montagebeugel te drukken en deze tegen de klok in te draaien. Verwijder het bescherm lipje.

6301000100_UM_Illustration_01.svg

Noteer de datum van installatie
Aan de binnenkant van de beugel bevind zich een sticker. Vermeld hier de installatiedatum. De rookmelder dient na 10 jaar te worden vervangen.

 

 

Voeg de rookmelder toe aan de Calex App
Noteer je netwerknaam en wachtwoord voordat je begint. Opmerking: dit item werkt alleen op een 2,4 GHz wifi-netwerk, niet op een 5 GHz wifi-netwerk. Raadpleeg de handleiding van je router voor instellingen.

 

Download de Calex Smart-app uit de Google Play Store, de Apple Store. Dit kun je doen door op een van de onderstaande logo's te klikken wanneer je deze pagina via uw telefoon te bekijkt.

google_play_logo_white.svg   Apple App Store badge_White.svg

Open de app. Als je het voor de eerste keer gebruikt, volg dan de instructies op het scherm om je account aan te maken.

 

Toevoegen via Bluetooth
Heb je bluetooth op je telefoon en is deze ingeschakeld? Dan word er automatisch verbinding gemaakt nadat je de bedieningsknop snel drie keer indrukt.

 

Handmatig toevoegen
Om dit apparaat handmatig toe te voegen, tik je, rechts bovenaan, in het scherm op ‘apparaat toevoegen’ (+). Selecteer ‘Security’ in de linker kolom en kies ‘Smoke Sensor’ uit de lijst van apparaten. Volg vervolgens de instructies op het scherm.

 

Druk snel drie keer op de bedieningsknop. Het LED indicatielampje gaat groen knipperen. Vervolg de instructies die op het scherm staan.

 

Automatisch toevoegen
Druk snel drie keer op de bedieningsknop. Het LED indicatielampje gaat groen knipperen en volg de instructies op het scherm.

 

Test de rookmelder alvorens je verder gaat met het monteren

 

 

Montage
Raadpleeg hoofdstuk 3 Locaties voor waar rookmelder wel te plaatsen en waar niet te plaatsen.
Controleer of de meegeleverde schroeven en pluggen geschikt zijn voor de ondergrond waar je de rookmelder wilt plaatsen.

1. Gebruik de montagebeugel om de locatie voor de boorgaten te monteren.

2. Boor de gaten en druk de pluggen op hun plek.

3. Zet de montagebeugel vast met de schroeven

4. Plaats de rookmelder tegen de montagebeugel en draai deze met de klok mee terwijl je voorzichtig drukt. Je hoort een klik wanneer de rookmelder op zijn plaatst valt en voelt enige weerstand. Draai de rookmelder nog iets door tot dit niet verder kan.

 

Test de rookmelder nogmaals

 

 

 

2 Testen en gebruik van de rookmelder

De rookmelder werkt door middel van infrarood licht. Dit licht detecteert naast rook bijvoorbeeld ook hogere concentraties waterdamp (door bijvoorbeeld douchen en koken) en stof (door bijvoorbeeld werkzaamheden waarbij stof vrij komt).

 

Testen
Let op: als het alarm afgaat terwijl je geen test procedure uitvoert, dan detecteert de rookmelder een te hoge concentratie rook, waterdamp of stof in de lucht. Onderneem direct actie.

Test de rookmelder altijd na het plaatsen en het vervangen van de batterij en tenminste eenmaal per week. Als de test niet goed werkt, reset dan het alarm. Dit doe je door 3 keer snel achter elkaar de knop indrukken.

Als het testen blijft mislukken, vervang de rookmelder dan direct.

Zorg dat je de rookmelder in het zicht hebt als je deze test.

Wanneer je de rookmelder test, houd dan een armlengte afstand. Het alarm is zeer luid.

Gebruik voor het testen de bedieningsknop. De testfunctie voert een complete diagnose uit. Gebruik geen andere manier om de rookmelder te testen. Dit kan de correcte werking van de rookmelder beïnvloedden. Gebruik nooit een open vlam om de rookmelder te testen.

Ben je langere tijd niet aanwezig geweest, bijvoorbeeld vanwege vakantie, voer dan voor elke rookmelder de test uit.

 

Handmatig testen
Dit doe je door of de knop langer dan 1 seconde ingedrukt te houden. Terwijl je de knop ingedrukt houd zal het rode LED indicatielampje snel gaan knipperen. Tegelijkertijd gaat het alarm af met drie korte schelle tonen. Als je de knop loslaat stopt het alarm.

 

Batterij vervangen
Neem bij het vervangen van de batterij de plaatselijke regelgeving in acht. Gebruikte batterijen mogen niet bij het huishoudelijke afval. Gooi Batterijen alleen weg als ze volledig ontladen zijn. Plak de polen van gedeeltelijk ontladen batterijen af om kortsluiting te voorkomen. Werp batterijen nooit in open vuur.

Vervang de batterij direct wanneer de rookmelder aangeeft dat de batterij bijna op is (tot 5 jaar batterijduur).
Het rode LED indicatielampje knippert om de 53 seconden op welk moment ook kort het alarm klinkt.

Wanneer de batterij is verwijderd zal de rookmelder niet werken.

Gebruik je de Calex App, dan krijg je ook via de app een push-melding dat de batterij moet worden vervangen.

Vervang de batterij alleen met een gelijk type (CR123A / CR17335).

Om de batterij te vervangen draai je de rookmelder los van de montagebeugel.

Na het vervangen van de batterij zal het alarm kort klinken terwijl het rode indicatielampje eenmaal knippert.

 

Test de rookmelder na het vervangen van de batterij

 

 

Overzicht betekenis LED Indicatielampje(s) en alarmgeluiden
De rookmelder gebruikt een LED indicatielampje in combinatie met een alarm om de status aan te geven. Zie de onderstaande tabel voor de verschillende signalen: 
 
 
SITUATIE LED GELUID
Normale werking
Rode LED knippert één keer elke 53 seconden
 
Geen
Test Rode LED knippert snel  Korte snelle piepjes
Alarm Rode LED knippert snel Korte snelle piepjes
Batterij bijna leeg Rode LED knippert elke keer 53 seconden Elke 53 seconden een pieptoon
Storing Rode LED knippert twee keer elke 53 seconden Geen
Tijdelijke stilte voor alarmtoestand
Rode LED knippert één keer elke 10 seconden (Duur: ongeveer 10 minuten)
Geen
Tijdelijke stilte voor waarschuwing ‘batterij bijna leeg’
Rode LED knippert één keer elke 53 seconden (Duur: ongeveer 12 uur)
Geen
Stilte op afstand voor alarmtoestand  Rode LED knippert één keer elke 10 seconden (Duur: ongeveer 10 minuten) Geen
 
 
Stilte-functie
Wanneer je zeker weet dat het om een vals alarm gaat kun je het alarm stil zetten door op de bedieningsknop te drukken. De rookmelder zal 10 minuten stil blijven. Wanneer er na 10 minuten nog te veel deeltjes in de lucht aanwezig zijn zal het alarm opnieuw klinken. Test de rookmelder na een vals alarm.
 
Ervaar je frequent valse alarmeringen? Maak de rookmelder schoon en / of controleer of de gekozen locatie juist is en kies zo mogelijk een andere locatie.
 
Reinigen
Ophopend vuil en vetten kunnen de werking van de rookmelder beïnvloedden. Maak rookmelders maandelijks schoon. Dit doe je het beste met een zachte borstel. Gebruik geen water, schoonmaak- en oplosmiddelen. Deze kunnen de rookmelder beschadigen. Als de rookmelder beschadigd is, vervang deze dan. Test de rookmelder na het schoonmaken.
 
Hanteren
Laat het apparaat niet vallen. Schokken kunnen de interne elektronica en mechanica beschadigen.
Stel het apparaat niet bloot aan overmatige hitte of koude. Extreme temperaturen zijn van negatieve invloed op de levensduur.
 
Reparaties
Je kan en mag dit product niet repareren of modificeren. 
 
Reset-procedure
Druk de bedieningsknop drie keer snel achter elkaar snel in.
 
Beperkingen 
Zoals elk waarschuwingsapparaat kunnen rookmelders echter alleen werken als ze correct zijn geplaatst, geïnstalleerd en onderhouden en als rook de alarmen kan bereiken.
 • Rookmelders maken mogelijk niet alle personen wakker.
 • Rookmelders kunnen geen brand detecteren als de rook de alarmen niet bereikt.  
 • Rookmelders hebben mogelijk geen tijd om te klinken voordat de brand zelf schade, letsel of overlijden veroorzaakt, omdat rook van sommige branden de unit mogelijk niet onmiddellijk bereikt. 
 • Rookmelders zijn niet waterdicht. Zoals elk elektronisch apparaat, zijn rookmelders gemaakt van componenten die op elk moment kunnen slijten of uitvallen. Je moet het apparaat wekelijks testen om uw voortdurende bescherming te garanderen. 
 • Rookmelders hebben een beperkte levensduur. Het apparaat moet onmiddellijk worden vervangen als het niet goed werkt. Je moet een rookmelder altijd vervangen na 10 jaar vanaf de aankoopdatum. Schrijf de aankoopdatum op de daarvoor bestemde ruimte op de achterkant van het apparaat.
 
 
3 Locaties
 
Stel uzelf op de hoogte van lokaal geldende wet- en regelgeving
 
 
Waar je rookmelders kunt plaatsen
 • Bepaal hoeveel rookmelders je nodig heef en waar je ze het beste kunt installeren.
 • Zorg minimaal voor het plaatsen van rookmelders tussen slaapkamers en locaties met de potentiële brandhaarden zoals keukens en woonkamers.
 • Om het alarm goed te kunnen horen mag de maximale afstand tussen een slaapkamerdeur en de rookmelder niet meer dan 3 meter zijn.
 • De rookmelder zal slechthorende bewoners niet waarschuwen. Het is aan te raden om speciale rookmelders voor slechthorenden te installeren. 
 • Zorg voor extra rookmelders in slaapkamers voor branden die in deze kamer kunnen ontstaan door bijvoorbeeld kortsluiting door slechte bedrading, kapotte apparaten / lampen of andere gevaren.
 • Voor de beste bescherming dien je in elke ruimte een rookmelder te plaatsen, behalve in ruimtes aangegeven in [sectie: ruimtes waar rookmelders niet kunnen worden gebruikt].
 • Het kan nodig zijn om meer dan één rookmelder in een gang te installeren, vooral als de gang meer dan 15 meter lang is. In woningen met één verdieping en twee aparte slaapgedeeltes zijn minimaal twee rookmelders vereist, één buiten elk slaapgedeelte. In woningen met meerdere verdiepingen of split-levels moet minimaal één rookmelder worden geïnstalleerd op de begane grond tussen de trap en de kamers waar brand kan.
 
Waar je rookmelders niet kunt plaatsen
In deze ruimtes kun je andere alarminstallaties gebruiken. 
 
Plaats GEEN rookmelders:
 • In turbulente luchtstromen zoals in de buurt van ventilatoren, kachels, deuren en ramen, enz. 
 • In ruimtes met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers en doucheruimtes. Een hoge luchtvochtigheid kan het alarm af laten gaan.
 • In keukens, stookruimtes, wasruimtes en garages. Verbrandingsdeeltjes van koken of uitlaatgassen van auto’s en stof en vocht kunnen het alarm veroorzaken.
 • In door insecten aangetaste gebieden. Kleine insecten kunnen de prestaties beïnvloeden.
 • In zeer stoffige of vuile ruimtes. Vuil en stof kunnen zich ophopen en de prestaties nadelig beïnvloeden.
 • Bovenin een “A” -frame plafond. ‘Dode lucht’ bovenin kan voorkomen dat rook tijdig het alarm bereikt. Houd 90 cm aan vanaf het hoogste punt.
 • Op minder dan 300 mm (12 inch) van de muur bij montage aan het plafond.
 • Op minder dan 300 mm (12 inch) van verlichtingsarmaturen of kamerhoeken.
 • Op minder dan 1500 mm (5 voet) van TL-armaturen.
 • Op plaatsen waar routinematig testen of onderhoud gevaarlijk kan zijn.
 • Op slecht geïsoleerde plafonds.
 • In de buurt van objecten zoals plafonddecoraties die de route van rook naar het alarm kunnen belemmeren.

Additional Information

Artikelen in deze sectie

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Delen

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.