6301000100 Calex Smart Smoke Alarm

Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

Vigtigt!
Læs først hele manualen omhyggeligt. Manualen indeholder vigtige oplysninger om korrekt brug af denne røgdetektor. Giv mig venligst denne røgdetektor væk, bedes du videregive denne manual.

Røgdetektoren er beregnet til privat brug.

Denne fotoelektriske røgdetektor fungerer sammen med Calex-appen for ekstra funktionalitet såsom push-notifikationer, for eksempel når der registreres røg.

 

Bemærk: Modtagelse af push-beskeder er en god arbejdsmetode internetforbindelse påkrævet.

 

Begrænset garanti
Denne røgdetektor er beregnet som en alarm for at hjælpe slutbrugeren rettidigt detektion, der detekterer røg. Slutbrugeren er dog stadig ansvarlig for dette at handle korrekt i tilfælde af en alarm. Electro Cirkel Retail B.V. er det ikke ansvarlig eller ansvarlig for skader og/eller skader forårsaget af brand, røg, varme og/eller skade forårsaget deraf.
Electro Cirkel Retail B.V. kan aldrig gøres ansvarlig for tab og/eller beskadigelse af enhver form, herunder hændelige skader og/eller følgeskader forårsaget af signalet fra røgdetektoren i tilfælde af røg eller brand ikke lyd.

Ophavsretsmeddelelse: Denne vejledning er ophavsretligt beskyttet fra producenten. Alle copyrights forbeholdes. Medmindre det er tilladt i henhold til ophavsretten, må ingen kopiere uden forudgående tilladelse, tilpasse eller oversætte. Indholdet af denne manual er uden forudgående varsel vil blive ændret. Kontakt os venligst for de seneste oplysninger kontakt producenten. Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader på grund af fejl i denne manual og er ikke ansvarlig for skader forårsaget af tilgængeliggørelse eller ved at bruge denne manual.

Som en forebyggende foranstaltning skal du kontakte dit lokale brandvæsen eller udpegede myndighed for, hvad du kan gøre i tilfælde af brand.

 

Pakkens indhold:
Røgdetektor
Montagebeslag
Skruer (3x)
Stik (3x)
Manual
 
Specifikationer:
Arbejdsspænding: 3V (1x CR123A / CR17335 lithiumbatteri)
Visuelt alarmsignal: rød LED-indikator
Støjniveau: ≥85dB (ved 3 m i en lige linje)
Arbejdstemperatur: 0℃~+55℃
Arbejdsfugtighed: ≤95 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Mål: Φ86 x H34,5 mm
Montering: vægmontering eller loftmontering
Batteritid: 5 år
 
Brandbeskyttelsesgrad: V-0
EN14604:2005/AC:2008
 
 
Indholdsfortegnelse
 
1 Installation af røgdetektoren
- Installation og brug af batteri
- Bemærk installationsdatoen
- Tilføj røgdetektoren til Calex-appen
-Samling
 
2 Test og brug af røgdetektoren
-Test
- Udskift batteri
- Oversigt over betydningen af ​​LED-indikatorlys og alarmlyde
-Rengøring
- Håndtering
-Reparationer
- Nulstil procedure
- Begrænsninger
 
3 placeringer
- Hvor du kan placere røgdetektorer
- Hvor du ikke kan placere røgdetektorer
 
 

1 Installation af røgdetektoren

Installation og brug af batteri
Ved normal brug holder batteriet 5 år. Brug aldrig andre angive batteritype. Forkerte batterier eller forkert installerede batterier kan eksplodere. Hvis der ikke er installeret et batteri, vil røgdetektoren ikke fungere spændes på monteringsbeslaget.
Løsn forsigtigt monteringsbeslaget. Det gør du ved at bruge den ene hånd til at aktivere røgdetektoren og tryk på monteringsbeslaget med fingrene på din anden hånd og drej den mod uret. Fjern beskyttelsestappen.

6301000100_UM_Illustration_01.svg

Registrer installationsdatoen
Der er et klistermærke på indersiden af ​​beslaget. Angiv venligst installation her dato. Røgdetektoren skal udskiftes efter 10 år.

 

 

Tilføj røgdetektoren til Calex-appen
Noter dit netværksnavn og din adgangskode, før du begynder. Bemærk: dette Fungerer kun på et 2,4 GHz WiFi-netværk, ikke på et 5 GHz WiFi-netværk. Konsultere din routers manual til indstillinger.

 

Download Calex Smart-appen fra Google Play Store, Apple Store. Dette kan du gøre ved at klikke på et af logoerne nedenfor, når du ser det side via din telefon.

google_play_logo_white.svg   Apple App Store badge_White.svg

Åbn appen. Hvis du bruger det for første gang, skal du følge instruktionerne på skærmen for at oprette din konto.

 

Tilføj via Bluetooth
Har du Bluetooth på din telefon, og er den tændt? Så bliver det automatisk tilsluttet efter hurtigt at trykke tre gange på kontrolknappen.

 

Tilføj manuelt
For at tilføje denne enhed manuelt skal du trykke på øverste højre hjørne på 'tilføj enhed' (+). Vælg 'Sikkerhed' i venstre kolonne og vælg 'Røgsensor' fra listen over enheder. Følg derefter instruktionerne på skærmen.

 

Tryk hurtigt på kontrolknappen tre gange. LED-indikatorlyset tænder grøn blinkende. Følg instruktionerne på skærmen.

 

Tilføj automatisk
Tryk hurtigt på kontrolknappen tre gange. LED-indikatorlyset tænder grøn blink og følg instruktionerne på skærmen.

 

Test røgdetektoren, før du fortsætter med installationen

 

 

Samling
Konsultere kapitel 3 Placeringer for, hvor røgdetektorer skal placeres, og hvor de ikke skal placeres.
Kontroller, om de medfølgende skruer og propper er egnede til overfladen hvor du ønsker at placere røgdetektoren.

1. Brug monteringsbeslaget til at samle placeringen for borehullerne.

2. Bor hullerne, og tryk propperne på plads.

3. Fastgør monteringsbeslaget med skruerne

4. Placer røgdetektoren mod monteringsbeslaget og drej den med uret mens du trykker forsigtigt. Du vil høre et klik, når røgdetektoren er tændt hans plads falder og mærker en vis modstand. Drej røgdetektoren lidt flere fortsætter indtil dette ikke kan gå længere.

 

Test røgdetektoren igen

 

 

 

2 Test og brug af røgdetektoren

Røgdetektoren arbejder ved hjælp af infrarødt lys. Dette lys registrerer desuden at ryge, for eksempel også højere koncentrationer af vanddamp (pga. for eksempel brusebad og madlavning) og støv (for eksempel på grund af støvfri aktiviteter). opstår).

 

Test
Bemærk venligst: hvis alarmen går, mens du ikke udfører en testprocedure, så registrerer røgdetektoren for høj koncentration af røg, vand damp eller støv i luften. Tag handling med det samme.

Test altid røgdetektoren efter installation og udskiftning af batteriet og mindst en gang om ugen. Hvis testen ikke fungerer korrekt, skal du nulstille alarmen. Det gør du ved at trykke på knappen 3 gange hurtigt efter hinanden.

Hvis testen fortsætter med at mislykkes, skal du straks udskifte røgdetektoren.

Sørg for, at du har røgdetektoren i syne, når du tester den.

Når du tester røgdetektoren, skal du holde en armslængde afstand. Alarmen er meget højt.

Brug kontrolknappen til at teste. Testfunktionen udfører en komplet diagnose. Brug ikke andre metoder til at teste røgdetektoren. Dette kan påvirke korrekt drift af røgdetektoren. Brug aldrig en åben ild til at teste røgdetektoren.

Har du været væk i længere tid, fx på grund af ferie? derefter udføre testen for hver røgdetektor.

 

Manuel test
Det gør du ved at trykke eller holde knappen nede i mere end 1 sekund. Mens Hvis du holder knappen nede, blinker den røde LED-indikator hurtigt. Samtidig går alarmen med tre korte skingre toner. hvis du klik på knappen for at slippe den stopper alarmen.

 

Udskift batteri
Når du udskifter batteriet, skal du overholde lokale regler. Brugte batterier skal må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Kassér Batterier forsvinder kun, når de er fuldstændig afladet. Sæt polerne på delvist afladede batterier ind for at forhindre kortslutninger. Smid aldrig batterier væk i åben ild.

Udskift batteriet med det samme, når røgdetektoren indikerer, at batteriet er lavt er næsten tomt (op til 5 års batterilevetid).
Den røde LED-indikator blinker hvert 53. sekund, når som helst alarmen lyder kort.

Når batteriet er fjernet, vil røgdetektoren ikke fungere.

Hvis du bruger Calex App, vil du også modtage en push notifikation via app skal batteriet udskiftes.

Udskift kun batteriet med en identisk type (CR123A / CR17335).

For at udskifte batteriet skrues røgdetektoren af ​​monteringsbeslaget.

Efter udskiftning af batteriet lyder alarmen kort, mens den røde indikator lyset blinker én gang.

 

Test røgdetektoren efter udskiftning af batteriet

 

 

Oversigt over betydningen af ​​LED-indikatorlys og alarmlyde
Røgdetektoren bruger et LED-indikatorlys i kombination med en alarm for at angive status. Se tabellen nedenfor for de forskellige signaler: 
 
 
SITUATION LED LYD
Normal drift
Rød LED blinker en gang hvert 53. sekund
 
Ingen
Test Rød LED blinker hurtigt  Korte hurtige bip
Alarm Rød LED blinker hurtigt Korte hurtige bip
Lavt batteri Rød LED blinker hvert 53. sekund Bip hvert 53. sekund
Fejl Rød LED blinker to gange hvert 53. sekund Ingen
Midlertidig stilhed for alarmtilstand
Rød LED blinker en gang hvert 10. sekund (Varighed: ca 10 minutter)
Ingen
Midlertidig stilhed for advarsel om lavt batteri
Rød LED blinker en gang hvert 53. sekund (Varighed: ca klokken 12)
Ingen
Fjernstilhed for alarmtilstand  Rød LED blinker en gang hvert 10. sekund (Varighed: ca. 10 minutter) Ingen
 
 
Støjsvag funktion
Hvis du er sikker på, at det er en falsk alarm, kan du slå alarmen fra ved at trykke på kontrolknappen. Røgdetektoren vil lyde i 10 minutter, forbliv stille. Når der stadig er for mange partikler i luften efter 10 minutter, udløses alarmen vil lyde igen. Test røgdetektoren efter en falsk alarm.
 
Oplever du ofte falske alarmer? Rengør og/eller rengør røgdetektoren tjek, at den valgte placering er korrekt, og vælg en anden, hvis det er muligt Beliggenhed.
 
Rengøring
Ophobning af snavs og fedt kan påvirke røgdetektorens funktion. Rengør røgdetektorer hver måned. Det er bedst at gøre dette med en blød børste. Brug ikke vand, rengøringsmidler eller opløsningsmidler. Disse kan være skaden røg detektor. Hvis røgdetektoren er beskadiget, skal den udskiftes. Test røgdetektoren efter rengøring.
 
Håndtering
Tab ikke enheden. Stød kan beskadige den interne elektronik og beskadige mekanik.
Udsæt ikke enheden for overdreven varme eller kulde. Ekstreme temperaturer har negativ indflydelse på levetiden.
 
Reparationer
Du kan og må ikke reparere eller ændre dette produkt. 
 
Nulstil procedure
Tryk på kontrolknappen tre gange hurtigt efter hinanden.
 
Begrænsninger 
Som enhver advarselsanordning kan røgdetektorer dog kun fungere, hvis de er det korrekt placeret, installeret og vedligeholdt, og hvis røg kan alarmerne nå.
 • Røgdetektorer vækker muligvis ikke alle mennesker.
 • Røgdetektorer kan ikke registrere en brand, hvis røgen ikke sætter ud alarmer opnået.  
 • Røgdetektorer når muligvis ikke at lyde, før selve branden opstår skader, kvæstelser eller dødsfald, fordi røg fra nogle muligvis ikke når enheden straks. 
 • Røgdetektorer er ikke vandtætte. Som enhver elektronisk enhed, røg den detektorer lavet af komponenter, der til enhver tid kan slides eller falde ud. Du bør teste enheden ugentligt for at sikre fortsat ydeevne garantere beskyttelse. 
 • Røgdetektorer har en begrænset levetid. Apparatet skal bruges med det samme udskiftes, hvis den ikke fungerer korrekt. Du skal altid have en smøg detektor udskiftet efter 10 år fra købsdato. Skriv ned købsdato pladsen på bagsiden af ​​enheden.
 
 
3 placeringer
 
Gør dig bekendt med lokalt gældende love og regler
 
 
Hvor du kan placere røgdetektorer
 • Bestem, hvor mange alarmer du har brug for, og hvor de er bedst placeret at installere.
 • Sørg som minimum for, at der er installeret røgdetektorer mellem soveværelserne og steder med potentielle brandkilder såsom køkkener og opholdsstue romersk.
 • For at kunne høre alarmen korrekt skal den maksimale afstand mellem en soveværelsesdør og røgalarm er ikke mere end 3 meter.
 • Røgdetektoren vil ikke advare hørehæmmede beboere. det er Det anbefales at installere specielle røgdetektorer til hørelsen svækket. 
 • Sørg for ekstra røgdetektorer i soveværelser til brandrum kan være forårsaget ved fx kortslutning på grund af dårlige ledninger, ødelagte apparater/lys eller andre farer.
 • For den bedste beskyttelse bør du have en røgdetektor i hver rum steder, undtagen i områder, der er angivet i [afsnit: områder, hvor røg detektorer kan ikke bruges].
 • Det kan være nødvendigt at installere mere end én røgdetektor i en gang, især hvis korridoren er mere end 15 meter lang. I boliger med en etage og to separate soveområder har mindst to røgdetektorer påkrævet, en uden for hvert soveområde. I etageboliger eller etageboliger, skal mindst én røgdetektor monteres i stueetagen mellem trappen og rummene hvor der kan opstå brand.
 
Hvor du ikke kan placere røgdetektorer
Du kan bruge andre alarmsystemer i disse lokaler. 
 
Installer IKKE røgdetektorer:
 • I turbulente luftstrømme, såsom nær ventilatorer, varmeapparater, døre og vinduer, osv. 
 • I områder med høj luftfugtighed, såsom badeværelser og bruserum. Høj luftfugtighed kan udløse alarmen.
 • I køkkener, fyrrum, vaskerum og garager. Forbrænding partikler fra madlavnings- eller biludstødningsgasser og støv og fugt kan gøre det forårsage alarm.
 • I insektangrebne områder. Små insekter kan påvirke ydeevnen indflydelse.
 • I meget støvede eller snavsede områder. Snavs og støv kan ophobes og ugunstigt påvirke ydeevnen.
 • Et "A" rammeloft øverst. 'Død luft' øverst kan forekomme at røgen når alarmen i tide. Hold 90 cm fra den højeste punkt.
 • Mindre end 300 mm (12 tommer) fra væggen, når den er monteret i loftet.
 • Inden for 300 mm (12 tommer) fra belysningsarmaturer eller rumhjørner.
 • Inden for 1500 mm (5 fod) fra fluorescerende armaturer.
 • På steder, hvor rutinemæssig test eller vedligeholdelse kan være farligt.
 • På dårligt isolerede lofter.
 • I nærheden af ​​genstande som loftdekorationer, der er røgvejen kunne blokere alarmen.

Additional Information

Artikler i denne sektion

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 1 fandt dette nyttigt
Del

Kommentarer

0 kommentarer

Log ind for at kommentere.